Kāpa 2019
Orientēšanās trīsdienas

Vasaras centrālais notikums Latvijas orientēšanās dzīvē!

Results GPS Tracks Foto

Kāpa 2019

KĀPA ir lielākie orientēšanās svētki Baltijā. Jau kopš 1987.gada - 3 dienas piepildītas ar orientēšanos, jautrību un patiesu prieku!

Kur?

Alūksnes novads, Latvija

Kad?

Vasaras vidū
28-30.06.2019

SACENSĪBU PROGRAMMA

Trīs dienu individuālās sacensības

29.06.2019 - IOF elites ranga sacensības vidējā distancē(WRE)

Uzsākta pieteikumu pieņemšama par izdevīgāko tarifu

Mājas lapā

Uzsākta pieteikumu pieņemšama sprinta sacensībām

Mājas lapā

Tiek publicēts starta protokols

Mājas lapā

Dalībnieku reģistrācija sacensību centrā

kempingā "Jaunsētas"

Dalībnieku reģistrācija 1.dienas sacensību centrā

Raipala ezera apkārtnē

Starts saīsinātā garajā distancē

Raipala ezera apkārtnē

Taku-O pre-O

Alūksnes novada Kornetos X:676200, Y:6387001; Lat:57.5909707, Lon:26.9479451

Sacensību atklāšana, 1.dienas uzvarētāju apbalvošana

kempingā "Jaunsētas"

Starts vidējā distancē (W21E un M21E - WRE – Pasaules ranga sacensības)

Strautiņu apkārtnē

Taku-O pre-O

Alūksnē, Siguldas ielā X:684157, Y:6368675; Lat:57.4234175, Lon:27.0670241

Kāpas Sprints’ 2019

Sprinta starts – pie Alūksnes Kultūras centra. Līdz 17:45 dalībniekiem ierašanās karantīnas vietā

2.dienas uzvarētāju, WRE un sprinta sacensību uzvarētāju apbalvošana, koncerts un zaļumballe

kempingā "Jaunsētas"

Garā distance

Mārkalnē pie Meistara ezera

Taku-O temp-O

Alūksnē pie Mākslas skolas X:683286, Y:6368909; Lat:57.4258684, Lon:27.0527165

Noslēgums, apbalvošana

kempingā "Jaunsētas"

1.BIĻETENS

Kapa 2019 - XXXIII Orientēšanās trīsdienas

Organizē: OK Kāpa sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldību, Alūksne/Ape OK un LOF

SACENSĪBU APVIDUS

Dalībniekiem būs iespēja katru dienu startēt atšķirīgos apvidos. Tie no sacensību centra un Alūksnes atradīsies apmēram 15 līdz 25 km attālumā.

 • 1.diena Jauktu koku mežs ar dažādu caurejamību, kas mijas ar atklātām teritorijām, izteiktām reljefa formām, vietām stāvas nogāzes un daudz dažāda izmēra un formas purviem. Neregulārs kvartālstigu tīkls, kartes teritoriju šķērso dažādas kategorijas ceļi, tās Z daļā atrodas Latvijas – Igaunijas robeža. Max augstuma starpība apvidū līdz 50 m.
 • 2.diena Pārsvarā dažāda vecuma priežu mežs, vietām jaunaudzes, vidējas formas reljefs, vietām ar stāvām nogāzēm. Izteikts kvartālstigu un ceļu tīkls. Skriešanas iespējas no labas līdz vidējai.
 • 3.diena Jaukts un priežu mežs ar vidējas formas reljefu, vietām detalizēts mikro reljefs. Daudz dažāda izmēra purvu, arī dažāda vecuma izcirtumu un jaunaudžu. Neizteikts kvartālstigu un ceļu tīkls. Skriešanas iespējas no ļoti labas līdz vidējai.

Karšu mērogs visām dienām 1:10000 vai 1:7500 (MW65 un vecākiem - 1:7500), Augstumlīknes 1.dienā ik pēc 5m, 2.un 3.dienā ik pēc 2.5 m

ELEKTRONISKĀ ATZĪMĒŠANĀS

Visām grupām atzīmēšanās ar SPORTident. Dalībniekiem, kuriem nav savas SPORTident kartes, tās tiks izīrētas. SPORTident kartes īre 5.00 EUR (2 EUR par dienu). DIR grupām 2 EUR par dienu. Par pazaudētu vai sabojātu īrēto SPORTident karti dalībniekiem jākompensē organizatoriem kartes vērtība.

Finiša rajonā iespējams izmēģināt atzīmēšanos ar SPORTident.

Dalībniekam jāveic distance ar tādu SPORTident karti, ar kādu numuru tā reģistrēta starta protokolā. Lūdzam nesajaukt SPORTident kartes, pretējā gadījumā jūs var diskvalificēt. Problēmu gadījumā nekavējoties griezties sacensību sekretariātā.

SACENSĪBU GRUPAS UN DISTANČU PARAMETRI

Sacensību dalībnieki paši atbild par savu fizisko sagatavotību un spējām veikt atbilstošu distanci un veselības stāvokli.

vīrieši km sievietes km dzimš. g
M21E6,0 - 13,0 W21E5,0 - 8,5 - 1998
M8*1,5 - 2,5 W8*1,5 - 2,5 2011 -
M10*1,5 - 2,5 W10*1,5 - 2,5 2009 -
M12*2,0 - 2,8 W12*2,0 - 2,8 2007 -
M122,5 - 2,8 W122,0 - 2,5 2007 -
M14L4,0 - 5,0 W14L3,0 - 4,0 2005 -
M14**3,0 W14**2,0 - 2,5 2005 -
M16L5,0 - 6,0 W16L3,5 - 4,5 2003 -
M16**4,5 - 5,0 W16**3,0 - 4,0 2003 -
M186,5 - 7,5 W184,5 - 5,0 2001 -
M207,5 - 9,0 W205,0 - 5,5 1999 -
M21L7,5 - 9,0 W21L5,0 - 6,0 - 1998
M21S5,5 - 6,5 W21S3,5 - 4,5 - 1998
M21 vieglā**4,0 - 5,0 W21 vieglā**3,5 - 1998
M35L7,5 - 9,0 W35L5,0 - 1984
M35S5,0 - 6,0 W35S4,0 - 1984
M40L6,5 - 8,0 W40L4,5 - 5,0 - 1979
M40S5,0 - 6,0 W40S3,5 - 4,0 - 1979
M45L5,5 - 6,5 W45L4,5 - 5,0 - 1974
M45S4,5 - 5,5 W45S3,5 - 4,0 - 1974
M50L6,0 - 7,0 W50L4,5 - 5,0 - 1969
M50S4,5 - 5,5 W50S3,5 - 4,0 - 1969
M555,0 W554,5 - 1964
M604,5 W604,0 - 1959
M654,5 W653,5 - 1954
M704,5 W703,5 - 1949
M753,5 W753,0 - 1944
M803,2 W802,8 - 1939


Atklātās grupas DIR 1** 2,0 - 2,5 km
DIR 2 4,0 - 4,5 km
DIR 3** 5,5 - 6,0 km
DIR 4 7,0 - 7,5 km
OPEN-100 100 kg un vairāk 4,5 km

Nepieciešamības gadījumā var tikt izveidotas arī grupas M85, W85 (ja pieteiksies vismaz 3 dalībnieki ar atbilstošu vecumu).

Visiem pieaugušajiem iesācējiem paredzētas grupas M 210**, W 210** (šajās iesācēju grupās iespējams startēt arī jauniešiem, kas dzimuši 2002.gadā un agrāk, maksājot dalībnieka atbilstošās vecuma grupas dalības maksu)

Atklātajās grupās DIR 1 - DIR 4 (pieteikšanās uz vietas) dalībnieks pats neatkarīgi no vecuma izvēlas distances garumu.

Distanču garumi doti aptuveni - tie atkarībā no sacensību apvidus, katrai dienai būs norādīti programmā.

W8*, M8*, W10*, M10*, W12*, M12* – marķētā distance,- tās ir pavēles distances izmantojot marķējumu. Atzīmēšanās ar SPORTident, kontrolpunktu iziešanas secībā. Dabā nomarķētā distance un KP iezīmēti kartē iziešanas secībā. Dalībnieki drīkst veikt distanci pa marķējumu vai arī izvēlēties citu, īsāku ceļu bez marķējuma. Grupām W8* un M8* par galveno balvu cīnās tie dalībnieki, kas skrien bez vecāku pavadības. Dalībnieki, kas vismaz vienu no dienām ir skrējuši vecāku pavadībā tiek iekļauti atsevišķās grupās "W8* ar vecākiem" un "M8* ar vecākiem". Grupās M8* un W8* jaunajiem skrējējiem netiek piešķira diskvalifikācija - par nepareizu/trūkstošu atzīmi dalībnieku laikam tiek pieskaitītas 60 minūtes. Tas rezultātos šos dalībniekus ierindo aiz tiem, kas atzīmējušies pareizi. Grupām W8*, M8*, W10*, M10* kontrolpunkti atrodas tieši uz marķējuma, grupām W12*, M12* kontrolpunkti atrodas tuvu pie marķējuma (līdz 150 m attālumā).

Pieņemtie apzīmējumi:
 • * - marķētā distance
 • ** - tehniski vieglas distances
 • S - īsā distance
 • L - garā distance
 • vieglā - vieglā distance

APBALVOŠANA

Dienu uzvarētāji saņem balvas. M21E un W21E grupās kopvērtējumā apbalvo 1. –6. vietu ieguvējus. Informācija par apbalvojamo skaitu kopvērtējumā pārējās grupās tiks dota 29.jūnijā sacensību centrā.

Sacensību noslēgumā – dalībnieku numuru loterija.

Kolektīvās balvas. Tās saņems spēcīgākie orientēšanās klubi un ģimenes. Šajos vērtējumos katra dalībnieka vērtējums tiek mērīts pēc punktu sistēmas. Punkti katram kolektīva dalībniekam tiek aprēķināti dalot 1.vietas uzvarētāja laiku ar attiecīgā dalībnieka laiku. 1.vietas ieguvējs saņem 1000 punktus. Piemēram, ja dalībnieks veicis distanci divreiz lēnāk kā grupas uzvarētājs, viņš saņem 500 punktus. Rezultāti no grupām M8*AV, W8*AV, kā arī M21O** tiek reizināti ar koeficientu 0,5. Rezultāti no DIR grupām netiek iekļauti šajos vērtējumos.

SERVISS

Sacensību laikā nodrošināsim:

 • Rezultātus tiešsaistē - http://live.kapa.lv
 • Mazuļu aprūpi, varēs izmantot bērnudārzu atsevišķo dienu sacensību centros (no 2 gadu vecuma).
 • Siltās dušas dienu centros
 • Bufetes sacensību centrā

PIETEIKUMI

Pieteikumu iesūtīšanai un maksājumiem noteikti 3 termiņi (Cena par visām trīs dienām / Cena par dienu):

  līdz 2019. gada 1.aprīlim no 2.aprīļa līdz 10.jūnijam no 11.jūnija līdz 20. jūnijam
MW 8-10 6 EUR / 3 EUR 8 EUR / 4 EUR 13 EUR / 5 EUR
MW12-14 10 EUR / 4 EUR 12 EUR / 5 EUR 16 EUR / 7 EUR
MW16-20 15 EUR / 6 EUR 19 EUR / 8 EUR 25 EUR / 11 EUR
MW21 vieglā 33 EUR / 13 EUR 33 EUR / 13 EUR 45 EUR / 17 EUR
MW60 u.v. 20 EUR / 8 EUR 25 EUR / 10 EUR 30 EUR / 13 EUR
Pārējiem 33 EUR / 13 EUR 43 EUR / 17 EUR 53 EUR / 20 EUR
OPEN 100 dalības maksa pēc vecuma grupas

Dalības maksa jāsamaksā pieteikuma iesniegšanas termiņā. Pieteikums tiek uzskatīts kā garantija dalības maksai.

Piesakoties pēc 20.jūnija, dalības maksa + 50%, pārreģistrācija no grupas uz grupu (tikai līdz 24.06.2019.) + 7 EUR, ja ir vakances.

Līdz 1.jūnijam pieteikušajiem dalībniekiem ir iespēja atsaukt startu, dalības maksa tiek atgriezta, no 2019.gada 2.jūnija pieteikušajiem un nestartējošiem dalības maksa netiek atgriezta.

 • Online pieteikšanās (atvērta no 2018.g. 5.decembra; pieteikums stājas spēkā pēc dalības maksas saņemšanas).
 • Ģimenēm, kas startē vismaz 3 cilvēku sastāvā, no kuriem vismaz 2 ir jaunieši (startē grupās MW8 līdz MW18), 20% atlaide, ievērojot dalības maksas attiecīgo termiņu. (Atlaide pienākas bērniem <=18 gadiem, tēvam un mātei)
 • DIR 1 - DIR 4 pieteikšanās un samaksa attiecīgās dienas sacensību centrā. Jauniešiem līdz MW18 - 5,00 EUR par dienu, MW20, MW60 un vecākiem - 7,00 EUR par dienu, pārējiem - 13,00 EUR par dienu.
 • Vieglās automašīnas caurlaide - 3,00 EUR (dod iespēju iebraukt sacensību centrā un visu dienu sacensību centros).
 • Autobusa caurlaide - 7,00 EUR. Mikroautobusa (līdz 10 pers.) - 4,00 EUR

Norēķinu konts:
Biedrība, Orientēšanās klubs "KĀPA"
Reģ. Nr 40008021994
O.Vācieša ielā 24-7, Carnikava, LV–2163

A/S "SWEDBANK"
LV93HABA0551032772606
S.W.I.F.T. HABALV22

Piesakoties sacensībām dalībnieki apliecina, ka neiebilst orientēšanās sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai jebkādām orientēšanās mārketinga un reklāmas aktivitātēm, kā arī neiebilst savu personas datu (vārda, uzvārda) publicēšanu dalībnieku sarakstā un rezultātos.

Atbalstītāji

KĀPAS SPRINTS’ 2019

2019.gada 29.jūnijs, Alūksne

IELŪGUMS – PROGRAMMA

Kāpas’ 2019  3-dienu sacensību laikā pēc otrās sacensību dienas visi esiet laipni aicināti piedalīties orientēšanās kluba „Alūksne” organizētajās sprinta sacensībās! Sacensības risināsies pa Alūksnes skaistākajām vietām gan  pilsētā, gan  parkos.

Esiet gaidīti sacensību dalībnieku vidū!

LAIKS UN VIETA

Sprinta sacensības risināsies 29.jūnijā, Alūksnē (starts, finišs un karantīnas vieta atradīsies blakus Alūksnes Kultūras centram, Brūža ielā 7). Sacensību sākums pulksten 18.

ORGANIZATORI

Alūksne/Ape OK sadarbībā ar Kāpa OK
Atbalsta: Alūksnes novada pašvaldība
Galvenais tiesnesis, karte, distances: Vilnis VEĻĶERIS
Galvenais sekretārs: Mārtiņš Mārcis LEIMANIS (leimanis4@inbox.lv)

SACENSĪBU KONTROLE

Inspektors: Indulis PEILĀNS

ATTĀLUMI

Stāvvieta - finišs - līdz 200m
Finišs - karantīna - 100m (marķējums no sacensību centra)

APVIDUS

Sprinta sacensībām tiks izmantota Alūksnes pilsēta. Apvidus – jaukta tipa apbūve ar neregulāru ielu tīklu un parkveida teritorijām.
Līdz sacensībām slēgta sprinta karte “Alūksne”.

KARTE

Kartes autors: Vilnis Veļķeris
Karte sagatavota: 2018.-2019.gadā
Mērogs 1:4000, augstumlīknes: 2,5m

DALĪBNIEKU GRUPAS

M W - 12;14;16;18;21E,21;35;40;45;50;55;60;65;70;75;80

DISTANČU PARAMETRI

Distanču garumi tiks plānoti paredzamajiem uzvarētāju laikiem, atbilstoši LOF sacensību Noteikumiem (no 12-15 min.).

ATZĪMĒŠANĀS SISTĒMA

Sportident kontakta/bezkontakta atzīmēšanās sistēmas visās grupās. Dalībnieks var izvēlēties atzīmēšanās tipu. SI čipu būs iespējams izīrēt pie sacensību organizatoriem – īre 1.00 EUR/dienā. Dalībniekiem, organizatori piedāvās kontakta atzīmēšanās čipus.
SI kartes nozaudēšanās gadījumā dalībniekam jāatmaksā tā pilna vērtība organizatoriem (35 EUR).

PIETEIKŠANĀS

Online līdz 25.06.2019 plkst. 12. https://lof.lv/pieteikumi/?act=mans&id=2019062902

DALĪBAS MAKSAS

MW21-60 8 EUR
MW16-18, MW65-80 6 EUR
MW12-14 4 EUR

 • Sacensību dalības maksas pārskaitāmas uz OK Alūksne kontu līdz pieteikuma termiņa beigām. Nesaņemot dalības maksu jūs ne dalībnieku sarakstos, ne starta protokolos neparādīsieties! Elektroniskais pieteikums sacensībām LOF.LV sistēmā uzskatāms par garantiju dalības naudas samaksai.
 • Atsaucot dalību sacensībās līdz pieteikumu termiņa beigām dalībniekam tiek atgriezta dalības maksa 50% apmērā. Pēc pieteikuma termiņa beigām vai neierodoties uz sacensībām dalības maksa netiek atmaksāta.

Rekvizīti:
Orientēšanās klubs „Alūksne”
Reģ.Nr.: 40008059032
Adrese: L.Ezera 24a, Alūksne, LV 4301
Banka: Swedbank
Konts: LV11 HABA 0551 0345 9254 1

Ja nepieciešams izrakstīt rēķinu, rakstīt uz aluksne.sports@inbox.lv

DALĪBNIEKI UN APBALVOŠANA

Ar medaļām apbalvo 1.-3. vietas ieguvējus, ar balvām - visu grupu uzvarētājus.

DALĪBNIEKU ATBILDĪBA

Katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par savas veselības stāvokli. Par dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, atbild vecāki vai tajā brīdī atbildīgā personā. Tā kā satiksme netiks slēgta, tad dalībnieku pienākums ir ievērot Latvijas Republikas ceļu satiksmes noteikumus.

Pirms starta dalībnieki nedrīkst atrasties sacensību rajonā, dalībniekiem jāatrodas sacensību centrā vai iesildīšanās zonā, vai karantīnā.
Finišējušie dalībnieki nedrīkst kontaktēties ar vēl nestartējušiem.
Apģērba un apavu izvēle - brīva.

SERVISS

Karantīnas vietā būs pieejams ūdens, nelielā skaitā teltis – nojumes priekš pārģērbšanās, tāpat WC un mediķis.

CITA INFORMĀCIJA

Piesakoties sacensībām dalībnieki apliecina, ka neiebilst orientēšanās sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai jebkādām orientēšanās mārketinga un reklāmas aktivitātēm, kā arī neiebilst savu personas datu (vārda, uzvārda) publicēšanu dalībnieku sarakstā un rezultātos.

Atbalstītāji

NORISES VIETA UN DALĪBNIEKU UZŅEMŠANA

Sacensību centrs un dalībnieku nometne kempingā "Jaunsētas"

Dalībnieku nometne

 • Teltsvietas cena 3.50 EUR par nakti
 • Treileru / Kemperu vieta ar strāvas pieslēgumu - 8 EUR par nakti
 • Treileru / Kemperu vieta bez strāvas pieslēguma - 5 EUR par nakti
 • Citas apmešanās iespējas visitaluksne.lv

Alūksne

Jau Latvijas valsts pirmsākumos Alūksnes novads iekļauts starp Latvijas paraugmaršrutiem, dēvējot to par “Malienas Šveici”. 1935. gada Shell ceļvedī maršruts caur Māriņkalnu un Jaunlaiceni uz Apekalna baznīcu saukts par “vienu no skaistākiem ceļiem Vidzemē” un šī puse – par “skaistāko Latvijas apgabalu ar neskaitāmiem kalnājiem, devīgu roku izkaisītiem ezeriņiem, upītēm un mežiem, kas rāda ceļotājam skaistās Latvijas burvību”.

Atbalstītāji

Saziņai

Sociālie tīkli

Facebook

Tālrunis

+371 29494087

E-pasts

indulis@kapa.lv